Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.12.2011 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik - stavebné práce naviac"
1/2011
5757.90 € Obec Spišský Štiavnik Aluminium System, s.r.o. 23.09.2011
20.12.2011 riadenie prác počas realizácie vodoochranných opatrení v obci Spišský Štiavnik
zo dňa 30.11.2011
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Ing. Ján Žiška 30.11.2011
15.12.2011 príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
D.č.50/§50j/2011/R
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 14.12.2011
15.12.2011 zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, separovaného zberu, objemného odpadu, DSO, NZ KO, BRO
Dod. č. 14
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 16.11.2011
15.12.2011 nájom hrobového miesta
152
19.90 € Martinko Ladislav Obec Spišský Štiavnik 07.12.2011
15.12.2011 nájom hrobového miesta
135
19.90 € Palárik Stanislav Obec Spišský Štiavnik 05.10.2011
12.12.2011 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
6205132611
32.50 € Obec Spišský Štiavnik Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 28.10.2011
07.12.2011 navýšenie investičného úveru
54/020/09 Dod.č.3
340000.00 € Obec Spišský Štiavnik Dexia banka Slovensko, a.s. 02.12.2011
30.11.2011 prevádzková budova TJ - rekonštrukcia
3/2011
10010.00 € Obec Spišský Štiavnik Peter Mlynár 25.08.2011
15.11.2011 zriadenie grantového účtu
zo dňa 14.11.2011
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Dexia banka Slovensko, a.s. 14.11.2011
15.11.2011 mandátna zmluva - podanie žiadosti o finančný príspevok na Envirofond
zo dňa 17.10.2011
330.00 € Obec Spišský Štiavnik BSK EUROPE, s.r.o. 17.10.2011
14.11.2011 potravinová pomoc
zo dňa 19.10.2011
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Potravinová banka Slovenska, o.z. 19.10.2011
14.11.2011 nájom hrobového miesta
146
29.85 € Benčíková Terézia Obec Spišský Štiavnik 09.11.2011
14.11.2011 nájom hrobového miesta
145
39.80 € Benčíková Terézia Obec Spišský Štiavnik 09.11.2011
14.11.2011 nájom hrobového miesta
144
0.00 € Slivka Ján Obec Spišský Štiavnik 09.11.2011
Zobrazených 601 - 615 z celkových 703.
1 2 37 38 39 41 43 44 45 46 47