Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 17/36/052/415

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociáln

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ

Zmluvná cena: 5030.40 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.08.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017

Dokumenty