Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
12.03.2018 archivačné regály na šanóny, schodíky, štítky
18003615
1170.72 € s DPH Obec Spišský Štiavnik B2B Partner s.r.o. 12.03.2018
12.03.2018 oprava vodovodnej prípojky v bytovom dome č. 284 v cene podľa skutočných nákladov - havarijný stav
18/2018
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Teplomont Milan Palguta 09.03.2018
08.03.2018 nábytok pre MŠ
16/2018
800.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik NOMIland, s.r.o. 07.03.2018
07.03.2018 odstránenie nevyhovujúceho technického stavu odberného zariadenia na odbernom mieste Spišský Štiavnik, Priečna 283 a 284
15/2018
1400.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik PB Elektro, s.r.o. 07.03.2018
05.03.2018 školské potreby v rámci dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa na II. polrok
13/2018
1095.60 € s DPH Obec Spišský Štiavnik KP Plus, s.r.o. 02.03.2018
05.03.2018 oprava služobného auta Seat Cordoba - oprava výfuku + celková prehliadka
14/2018
170.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Autodielňa Galas 02.03.2018
27.02.2018 výroba informačného bannera
12/2018
63.50 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Eduard Remeňár - erko 23.02.2018
22.02.2018 hlavná ročná kontrola detského ihriska v zmysle normy ST EN 1176/7
zo dňa 22.2.2018
161.00 € bez DPH Obec Spišský Štiavnik Ekotec spol. s r. o. 22.02.2018
21.02.2018 ochranné reflexné bundy pre členov MOPS v rámci projektu "Občianska poriadková služba v obci Spišský Štiavnik", OP 312 00 Ľudské zdroje, odevy, vysielačka
11/2018
160.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik ARMY SHOP 20.02.2018
15.02.2018 plastové nádoby na sklo na prenájom - do prevádzky Urbársky klub
10/2018
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 15.02.2018
15.02.2018 polohopis a výškopis parc.č. 2090/90 v k.ú. Spišský Štiavnik pre účely spracovania projektu "Pitná voda pre všetkých"
8/2018
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO Spiš, s.r.o. 07.02.2018
15.02.2018 výroba a montáž kancelár. nábytku v priestoroch pre kancelárie soc. pracovníkov a útvaru prvého kontaktu v cene podľa najnižšej cenovej ponuky
9/2018
3950.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Stolárstvo Slavomír Gregorík 14.02.2018
05.02.2018 polohopis a výškopis pozemku parc.č. 316, 317 pri obec. úrade
3/2018
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO Spiš, s.r.o. 24.01.2018
05.02.2018 prečistenie odtokového kanála na ČOV Spišský Štiavnik v sume podľa skutočných nákladov
4/2018
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko 02.02.2018
05.02.2018 vyhotovenie GEO plánu na oddelenie pozemku parc.č. 2090/97 pre účely pozemkového úradu
5/2018
400.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO Spiš, s.r.o. 02.02.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 426.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 28 29