Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
06.02.2017 spracovanie projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie NFP z integrovaného OP ŠC 2.2 2 - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /suma bude uhradená po schválení NFP/
4/2017
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Agentúra regionálneho rozvoja PSK 01.02.2017
06.02.2017 služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní týkajúce sa zhotovenia projektovej dokumentácie a dodania vnútorného vybavenia v rámci projektu špec. cieľ 2.2.2. - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /suma bude uhradená po schválení žiadosti/
5/2017
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Agentúra regionálneho rozvoja PSK 01.02.2017
06.02.2017 divadelné predstavenie Ženský zákon na 26.3.2017 v cene podľa dohody
6/2017
180.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Divadelný súbor Ozvena 03.02.2017
17.01.2017 vyhotovenie oznamovacej tabule a vyškolenie operátora kamerového systému na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu na rok 2016
81/2016
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 17.12.2016
30.12.2016 spracovanie a tlač vianočných pozdravov, spracovanie a tlač brožúry
80/2016
277.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3 Data 17.12.2016
20.12.2016 prečistenie upchatej kanalizácie v bytovom dome na ulici Priečnej - havarijný stav v cene podľa skutočných nákladov
77/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 13.12.2016
20.12.2016 občerstvenie na zasadnutie OZ dňa 15.12.2016
78/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marián Jendrál, Potraviny Dubina 14.12.2016
20.12.2016 vypracovanie znaleckého posudku na prenájom nehnuteľnosti - šatne TJ pohostinstvo - súp.č. 2, vedenej na LV č. 1 obce na parcele č. 812/29 a budovy Domu dôchodcov v zmysle uznesenia OZ v cene podľa dohody
79/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Emília Hudzíková 16.12.2016
08.12.2016 telefóny Samsung Galaxy S7 /SM-G93OF/ zlatý 8 ks
75/2016
5592.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Datard ZOC Max Poprad 08.12.2016
08.12.2016 preprava autobusom - pracovná cesta Brno
76/2016
700.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Róbert Javorský 07.12.2016
06.12.2016 výmena podlahovej krytiny v budove OcÚ v zmysle najvýhodnejšej cenovej ponuky
73/2016
694.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Dulovič 02.12.2016
06.12.2016 Mikulášske balíčky pre deti 811 ks
74/2016
1622.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marián Jendrál, Potraviny Dubina 02.12.2016
30.11.2016 preplach kanalizačného potrubia bytovom dome na ulici Priečnej č. 283 - havarijný stav
72/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko 29.11.2016
18.11.2016 oprava ponorného čerpadla
68/2016
130.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Peter Pitoňák 10.11.2016
18.11.2016 orezávku stromov na cintoríne v Spišskom Štiavniku v rozsahu podľa dohody
71/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 14.11.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 426.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 28 29