Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

udržiavacie práce chodník na cintoríne s novou bočnou oporou

Identifikácia

Číslo objednávky: 201/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Milad

Adresa dodávateľa: 059 12 Švábovce 53

IČO dodávateľa: 46020462

Predmet objednávky: udržiavacie práce chodník na cintoríne s novou bočnou oporou

Cena objednávky: 2511.78 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 05.09.2022

Datum zverejnenia: 07.09.2022

Dokumenty