Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

ČOV Sp. Štiavnik, technologická údržba ČOV 3000EO, demontáž, dodávka a montáž aeračného rozvodu, nové membrány

Identifikácia

Číslo objednávky: 194/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet objednávky: ČOV Sp. Štiavnik, technologická údržba ČOV 3000EO, demontáž, dodávka a montáž aeračného rozvodu, nové membrány

Cena objednávky: 14257.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 24.08.2022

Datum zverejnenia: 07.09.2022

Dokumenty