Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

materiálno technické vybavenie - MŠ predškoláci dotácia

Identifikácia

Číslo objednávky: 176/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: PP COMP s.r.o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet objednávky: materiálno technické vybavenie - MŠ predškoláci dotácia

Cena objednávky: 2000.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 12.08.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty