Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

napojenie - elektroinštalácia garáž

Identifikácia

Číslo objednávky: 200/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: ESYM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 378/77, 059 1 4 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 51486326

Predmet objednávky: napojenie - elektroinštalácia garáž

Cena objednávky: 700.30 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2022

Datum zverejnenia: 07.09.2022

Dokumenty