Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
28.02.2017 školské pomôcky pre ŠZŠ v Spišskom Štiavniku
8/2017
1178.60 € s DPH Obec Spišský Štiavnik KP Plus, s.r.o. 28.02.2017
27.02.2017 Kniha Spiš z neba I.
zo dňa 24.2.2017
45.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik CBS spol. s r.o. 24.02.2017
09.02.2017 prenájom plošiny - odstránenie vianočnej výzdoby
7/2017
200.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik J&L Slovakia 06.02.2017
06.02.2017 dovoz posypového materiálu
1/2017
100.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Peter Martinko 02.01.2017
06.02.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Nadstavba bytových domov" na parc.č. 2090/90-91 a parc.č. 2090/92-93 v sume podľa cenníka UNIKA
2/2017
3600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik BSK Europe, s.r.o. 16.01.2017
06.02.2017 prenájom Urbárskeho domu na kultúrne vystúpenie Ženský zákon na deň 26.3.2017
3/2017
200.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy 01.02.2017
06.02.2017 spracovanie projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie NFP z integrovaného OP ŠC 2.2 2 - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /suma bude uhradená po schválení NFP/
4/2017
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Agentúra regionálneho rozvoja PSK 01.02.2017
06.02.2017 služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní týkajúce sa zhotovenia projektovej dokumentácie a dodania vnútorného vybavenia v rámci projektu špec. cieľ 2.2.2. - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /suma bude uhradená po schválení žiadosti/
5/2017
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Agentúra regionálneho rozvoja PSK 01.02.2017
06.02.2017 divadelné predstavenie Ženský zákon na 26.3.2017 v cene podľa dohody
6/2017
180.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Divadelný súbor Ozvena 03.02.2017
17.01.2017 vyhotovenie oznamovacej tabule a vyškolenie operátora kamerového systému na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu na rok 2016
81/2016
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 17.12.2016
30.12.2016 spracovanie a tlač vianočných pozdravov, spracovanie a tlač brožúry
80/2016
277.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3 Data 17.12.2016
20.12.2016 prečistenie upchatej kanalizácie v bytovom dome na ulici Priečnej - havarijný stav v cene podľa skutočných nákladov
77/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 13.12.2016
20.12.2016 občerstvenie na zasadnutie OZ dňa 15.12.2016
78/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marián Jendrál, Potraviny Dubina 14.12.2016
20.12.2016 vypracovanie znaleckého posudku na prenájom nehnuteľnosti - šatne TJ pohostinstvo - súp.č. 2, vedenej na LV č. 1 obce na parcele č. 812/29 a budovy Domu dôchodcov v zmysle uznesenia OZ v cene podľa dohody
79/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Emília Hudzíková 16.12.2016
08.12.2016 telefóny Samsung Galaxy S7 /SM-G93OF/ zlatý 8 ks
75/2016
5592.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Datard ZOC Max Poprad 08.12.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 462.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 30 31