Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
25.08.2016 oprava požiar. Avie A-30 + príprava na STK a emisnú kontrolu
37/2016
1000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik PKRP s.r.o. 25.08.2016
22.08.2016 materiálno-technické vybavenie pre DHZO v zmysle zmluvy č. 36068
32/2016
1800.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Fire System 08.08.2016
03.08.2016 kompletné spracovanie žiadosti na získanie dotácie USVRK -OKA - 2016/00803 "Dokončenie cesty v rómskej osade"
30/2016
500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Franko 20.07.2016
03.08.2016 prenájom sály Urbárskeho domu - výdaj balíčkov pre občanov v hmotnej núdzi
31/2016
50.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy 03.08.2016
29.07.2016 kompletné vypracovanie žiadosti na získanie dotácie
30/2016
500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Franko 20.07.2016
28.07.2016 geodetické zameranie ihriska
28/2016
250.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Eva Schurger - JOCHMANN 12.07.2016
28.07.2016 aktuálne LV k majetkoprávnemu vysporiadaniu bytoviek v rómskej osade
29/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Okresný úrad Poprad, odbor katastrálny 19.07.2016
12.07.2016 likvidácia nelegálnej skládky odpadu v lokalite pod cintorínom v zmysle žiadosti p. Petra Tomajku
26/2016
70.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Vít Martinko 13.06.2016
12.07.2016 preplach obecnej kanalizácie v problémovom oblúku pred rodinným domom č. 265 na ul. Priečnej
27/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 04.07.2016
09.06.2016 vývoz kalov z ČOV
25/2016
120.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko 09.06.2016
08.06.2016 likvidácia odpadu z nelegálnej skládky - práce naviac
22/2016
1064.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Plex, s.r.o. 01.06.2016
08.06.2016 odpratanie ďalšej nelegálnej skládky v rómskej osade, akútne riešenie z hygienických dôvodov
23/2016
2797.60 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Plex, s.r.o. 08.06.2016
08.06.2016 vystúpenie voltížnej skupiny Jazdecké preteky
24/2016
100.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Občianske združenie Galaxia 08.06.2016
25.05.2016 výsadba kvetov na Mariánskom námestí, celoročná údržba
21/2016
450.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Brantner, s.r.o. 25.05.2016
24.05.2016 geodetické zameranie - polohopisy a výškopisy v lokalite za záhradami pod cintorínom /zaplavovanie záhrady p. Tomajku/ - príprava protipovodňového projektu, parc.číslo 250/1
20/2016
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Geospiš s.r.o. 12.05.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 407.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 27 28