Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

switch

Identifikácia

Číslo objednávky: 117/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Javorský Maroš

Adresa dodávateľa: Hlavná 335, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 47655917

Predmet objednávky: switch

Cena objednávky: 30.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 22.06.2022

Datum zverejnenia: 03.08.2022

Dokumenty