Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

voľby do orgánov samosprávy 2022 prenájom miestnosti dňa 29.10.2022 pre OVK č. 1 a OVK č. 2

Identifikácia

Číslo objednávky: 154/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy

Adresa dodávateľa: Hlavná 302, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 37793616

Predmet objednávky: voľby do orgánov samosprávy 2022 prenájom miestnosti dňa 29.10.2022 pre OVK č. 1 a OVK č. 2

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 25.07.2022

Datum zverejnenia: 01.08.2022

Dokumenty