Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

vyhotovenie GEO plánu na majetkoprávne vysporiadanie časti parcely KN-E č. 4309/2 v areáli PD

Identifikácia

Číslo objednávky: 158/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN

Adresa dodávateľa: 059 36 Mengusovce 197

IČO dodávateľa: 51747545

Predmet objednávky: vyhotovenie GEO plánu na majetkoprávne vysporiadanie časti parcely KN-E č. 4309/2 v areáli PD

Cena objednávky: 427.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 27.07.2022

Datum zverejnenia: 01.08.2022

Dokumenty