Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
30.12.2016 spracovanie a tlač vianočných pozdravov, spracovanie a tlač brožúry
80/2016
277.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3 Data 17.12.2016
20.12.2016 prečistenie upchatej kanalizácie v bytovom dome na ulici Priečnej - havarijný stav v cene podľa skutočných nákladov
77/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 13.12.2016
20.12.2016 občerstvenie na zasadnutie OZ dňa 15.12.2016
78/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marián Jendrál, Potraviny Dubina 14.12.2016
20.12.2016 vypracovanie znaleckého posudku na prenájom nehnuteľnosti - šatne TJ pohostinstvo - súp.č. 2, vedenej na LV č. 1 obce na parcele č. 812/29 a budovy Domu dôchodcov v zmysle uznesenia OZ v cene podľa dohody
79/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Emília Hudzíková 16.12.2016
08.12.2016 telefóny Samsung Galaxy S7 /SM-G93OF/ zlatý 8 ks
75/2016
5592.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Datard ZOC Max Poprad 08.12.2016
08.12.2016 preprava autobusom - pracovná cesta Brno
76/2016
700.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Róbert Javorský 07.12.2016
06.12.2016 výmena podlahovej krytiny v budove OcÚ v zmysle najvýhodnejšej cenovej ponuky
73/2016
694.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Dulovič 02.12.2016
06.12.2016 Mikulášske balíčky pre deti 811 ks
74/2016
1622.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marián Jendrál, Potraviny Dubina 02.12.2016
30.11.2016 preplach kanalizačného potrubia bytovom dome na ulici Priečnej č. 283 - havarijný stav
72/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko 29.11.2016
18.11.2016 oprava ponorného čerpadla
68/2016
130.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Peter Pitoňák 10.11.2016
18.11.2016 orezávku stromov na cintoríne v Spišskom Štiavniku v rozsahu podľa dohody
71/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 14.11.2016
15.11.2016 nákup kníh pre účely obecnej knižnice v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z fondu na podporu umenia
70/2016
1060.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Kníhkupectvo Christiania Štefan Hamza 11.11.2016
14.11.2016 vianočná výzdoba v cene podľa katalógu a dohody
69/2016
1721.66 € s DPH Obec Spišský Štiavnik DecoLED SK s.r.o. 11.11.2016
11.11.2016 technická pomoc pri investičných akciách obce + stavebný dozor v cene podľa dohody pre jednotlivé investičné akcie v roku 2016
51/2016
3200.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Avarm, s.r.o. 27.09.2016
09.11.2016 tovar pre účely školskej jedálne pri MŠ
67/2016
300.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Cora Gastro s.r.o. 09.11.2016
Zobrazených 76 - 90 z celkových 407.
1 2 3 4 6 8 9 10 27 28