Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
25.08.2016 servis hasičského auta Mercedes Vario
33/2016
800.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Autosalón a servis Mercedes-Benz 15.08.2016
25.08.2016 hranoly na rekonštrukciu strechy v zmysle uznesenia č. 129/2016 - sociálna výpomoc Lacko Koloman s manželkou
34/2016
840.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Kovofiniš Ladislav Suchý 16.08.2016
25.08.2016 spracovanie projektovej dokumentácie na výpustný objekt v zmysle podmienok povolenia skúšobnej prevádzky ČOV Spišský Štiavnik - II. etapa
35/2016
50.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prox T.E.C. Poprad, s.r.o. 16.08.2016
25.08.2016 výcvik členov DHZ-O Spišský Štiavnik
36/2016
140.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Petrolservis - Fireservis, spol. s r. o. 16.08.2016
25.08.2016 oprava požiar. Avie A-30 + príprava na STK a emisnú kontrolu
37/2016
1000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik PKRP s.r.o. 25.08.2016
22.08.2016 materiálno-technické vybavenie pre DHZO v zmysle zmluvy č. 36068
32/2016
1800.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Fire System 08.08.2016
03.08.2016 kompletné spracovanie žiadosti na získanie dotácie USVRK -OKA - 2016/00803 "Dokončenie cesty v rómskej osade"
30/2016
500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Franko 20.07.2016
03.08.2016 prenájom sály Urbárskeho domu - výdaj balíčkov pre občanov v hmotnej núdzi
31/2016
50.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy 03.08.2016
29.07.2016 kompletné vypracovanie žiadosti na získanie dotácie
30/2016
500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Franko 20.07.2016
28.07.2016 geodetické zameranie ihriska
28/2016
250.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Eva Schurger - JOCHMANN 12.07.2016
28.07.2016 aktuálne LV k majetkoprávnemu vysporiadaniu bytoviek v rómskej osade
29/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Okresný úrad Poprad, odbor katastrálny 19.07.2016
12.07.2016 likvidácia nelegálnej skládky odpadu v lokalite pod cintorínom v zmysle žiadosti p. Petra Tomajku
26/2016
70.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Vít Martinko 13.06.2016
12.07.2016 preplach obecnej kanalizácie v problémovom oblúku pred rodinným domom č. 265 na ul. Priečnej
27/2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 04.07.2016
09.06.2016 vývoz kalov z ČOV
25/2016
120.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko 09.06.2016
08.06.2016 likvidácia odpadu z nelegálnej skládky - práce naviac
22/2016
1064.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Plex, s.r.o. 01.06.2016
Zobrazených 106 - 120 z celkových 396.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 26 27