Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
12.06.2017 športové oblečenie podľa priloženého rozpisu pre žiakov ZŠ Spišský Štiavnik - reprezentácia obce na celoštátnom kole v malom futbale
25/2017
677.50 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Slavomír Prúčny JAKO ŠPORT ŠAĽA 12.06.2017
07.06.2017 kamerovanie a frézovanie potrubia kanalizácie v mieste napojenia kanal. prípojky pred rod. domom súp.č. 378
20/2017
580.00 € bez DPH Obec Spišský Štiavnik Stanislav Kostolník 22.05.2017
07.06.2017 dezinfekcia Mariánskeho námestia - mravce a deratizácia v rómskej osade
21/2017
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Nagy Marián 02.06.2017
07.06.2017 vypracovanie GEO plánu na parcelu č. 4346/1 - vytýčenie cesty do rómskej osady v zmysle uznesenia OZ č. 46/2017
22/2017
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO Spiš, s.r.o. 05.06.2017
07.06.2017 geodetické zameranie - cesta rómska osada - polohopis, výškopis
23/2017
120.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Geoplan, s.r.o. 05.06.2017
23.05.2017 prenájom urbárskej sály na oslavy 70. výročia založenia MŠ v obci na deň 14.6.2017
19/2017
50.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy 22.05.2017
12.05.2017 makadam - úprava terénu rómska osada
11/2017
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Spojstav, s.r.o. 16.03.2017
12.05.2017 technická pomoc a stavebný dozor pri investičnej výstavbe a na rekonštrukčných prácach v roku 2017
17/2017
20.00 €/hod s DPH Obec Spišský Štiavnik Avarm, s.r.o. 07.04.2017
12.05.2017 vytýčenie hranice pozemku par.č. 2181/1 v k.ú. Spišský Štiavnik
18/2017
300.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Šteiner - GEONET 24.04.2017
25.04.2017 práce s honom v rómskej osade
16/2017
700.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Peter Martinko 07.04.2017
10.04.2017 výpočtová technika pre MŠ a knižnicu
15/2017
220.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 07.04.2017
24.03.2017 vyhodnotenie GEO plánu na oddelenie časti parcely obce vedenej na LV č. 2002, parc.č. 2181/1 v cene podľa dohody
13/2017
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO Spiš, s.r.o. 17.03.2017
16.03.2017 montáž žalúzií v budove Domu dôchodcov ul. Kláštorná v zmysle najvýhodnejšej cenovej ponuky
12/2017
2156.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Milad, s.r.o. 16.03.2017
07.03.2017 prečistenie kanalizácie v rómskej osade - bytovka
10/2017
100.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko ml. 06.03.2017
03.03.2017 výmena okien - havarijný stav na Domove dôchodcov v cene podľa priloženej cenovej ponuky, vonkajšie PVC rolety s montážou
9/2017
3756.92 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Milad, s.r.o. 03.03.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 462.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 30 31