Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

MŠ ŠJ - elektroinštalácia kuchyňa, napojenie umývačky riadu a výdajného pultu

Identifikácia

Číslo objednávky: 163/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: ESYM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 378/77, 059 1 4 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 51486326

Predmet objednávky: MŠ ŠJ - elektroinštalácia kuchyňa, napojenie umývačky riadu a výdajného pultu

Cena objednávky: 313.20 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 02.08.2022

Datum zverejnenia: 04.08.2022

Dokumenty