Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

zmena dopravného značenia pri parkovisku pri kostole

Identifikácia

Číslo objednávky: 167/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: NeXpro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Primovce 463, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 53169913

Predmet objednávky: zmena dopravného značenia pri parkovisku pri kostole

Cena objednávky: 702.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 05.08.2022

Datum zverejnenia: 05.08.2022

Dokumenty