Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

prenájom Urbárskeho domu na stretnutie jubilantov dňa 30.9.2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 186/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy

Adresa dodávateľa: Hlavná 302, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 37793616

Predmet objednávky: prenájom Urbárskeho domu na stretnutie jubilantov dňa 30.9.2022

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 17.08.2022

Datum zverejnenia: 24.08.2022

Dokumenty