Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

procesný audit majetku - plán obnovy verejných vodovodov a kanalizácií

Identifikácia

Číslo objednávky: 164/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: E.M.M.A. s.r.o.

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová Lesná 367

IČO dodávateľa: 45261768

Predmet objednávky: procesný audit majetku - plán obnovy verejných vodovodov a kanalizácií

Cena objednávky: 1550.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 02.08.2022

Datum zverejnenia: 05.08.2022

Dokumenty