Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

kontrola tesnosti a prechodnosti rozvodu SV, bytovka v rómskej osade

Identifikácia

Číslo objednávky: 168/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: BORDON, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 082 74 Brezovička 134

IČO dodávateľa: 36615315

Predmet objednávky: kontrola tesnosti a prechodnosti rozvodu SV, bytovka v rómskej osade

Cena objednávky: 456.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 07.07.2022

Datum zverejnenia: 05.08.2022

Dokumenty