Obec Spišský Štiavnik

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
10.04.2017 výpočtová technika pre MŠ a knižnicu
15/2017
220.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 07.04.2017
24.03.2017 vyhodnotenie GEO plánu na oddelenie časti parcely obce vedenej na LV č. 2002, parc.č. 2181/1 v cene podľa dohody
13/2017
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO Spiš, s.r.o. 17.03.2017
16.03.2017 montáž žalúzií v budove Domu dôchodcov ul. Kláštorná v zmysle najvýhodnejšej cenovej ponuky
12/2017
2156.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Milad, s.r.o. 16.03.2017
07.03.2017 prečistenie kanalizácie v rómskej osade - bytovka
10/2017
100.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Jozef Danko ml. 06.03.2017
03.03.2017 výmena okien - havarijný stav na Domove dôchodcov v cene podľa priloženej cenovej ponuky, vonkajšie PVC rolety s montážou
9/2017
3756.92 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Milad, s.r.o. 03.03.2017
28.02.2017 školské pomôcky pre ŠZŠ v Spišskom Štiavniku
8/2017
1178.60 € s DPH Obec Spišský Štiavnik KP Plus, s.r.o. 28.02.2017
27.02.2017 Kniha Spiš z neba I.
zo dňa 24.2.2017
45.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik CBS spol. s r.o. 24.02.2017
09.02.2017 prenájom plošiny - odstránenie vianočnej výzdoby
7/2017
200.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik J&L Slovakia 06.02.2017
06.02.2017 dovoz posypového materiálu
1/2017
100.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Peter Martinko 02.01.2017
06.02.2017 verejné obstarávanie na predmet zákazky "Nadstavba bytových domov" na parc.č. 2090/90-91 a parc.č. 2090/92-93 v sume podľa cenníka UNIKA
2/2017
3600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik BSK Europe, s.r.o. 16.01.2017
06.02.2017 prenájom Urbárskeho domu na kultúrne vystúpenie Ženský zákon na deň 26.3.2017
3/2017
200.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy 01.02.2017
06.02.2017 spracovanie projektového zámeru a žiadosti o poskytnutie NFP z integrovaného OP ŠC 2.2 2 - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /suma bude uhradená po schválení NFP/
4/2017
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Agentúra regionálneho rozvoja PSK 01.02.2017
06.02.2017 služby na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní týkajúce sa zhotovenia projektovej dokumentácie a dodania vnútorného vybavenia v rámci projektu špec. cieľ 2.2.2. - zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ /suma bude uhradená po schválení žiadosti/
5/2017
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Agentúra regionálneho rozvoja PSK 01.02.2017
06.02.2017 divadelné predstavenie Ženský zákon na 26.3.2017 v cene podľa dohody
6/2017
180.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Divadelný súbor Ozvena 03.02.2017
17.01.2017 vyhotovenie oznamovacej tabule a vyškolenie operátora kamerového systému na základe zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu na rok 2016
81/2016
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT 17.12.2016
Zobrazených 61 - 75 z celkových 407.
1 2 3 5 7 8 9 27 28