Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

revízia elektrickej inštalácie - garáž sklad, revízia elektrickej inštalácie - zásuvkové obvody MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: 145/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: BPH elektro, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 45489742

Predmet objednávky: revízia elektrickej inštalácie - garáž sklad, revízia elektrickej inštalácie - zásuvkové obvody MŠ

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 18.07.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty