Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

IBV rómska odada, projekt na UK, inžinierska činnosť

Identifikácia

Číslo objednávky: 150/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Imrich

Adresa dodávateľa: Kišovce 360, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 34892966

Predmet objednávky: IBV rómska odada, projekt na UK, inžinierska činnosť

Cena objednávky: 3080.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 21.07.2022

Datum zverejnenia: 19.09.2022

Dokumenty