Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

odborná prehliadka plyn MŠ, knižnica, OcÚ, futb. štadión

Identifikácia

Číslo objednávky: 203/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Bukovič Peter, Ing.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/7, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 40328546

Predmet objednávky: odborná prehliadka plyn MŠ, knižnica, OcÚ, futb. štadión

Cena objednávky: 464.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

Dokumenty