Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

čistenie kanalizácie rómska osada

Identifikácia

Číslo objednávky: 272/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: MP Kanal service

Adresa dodávateľa: Mojmírova 13973/7, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 45965838

Predmet objednávky: čistenie kanalizácie rómska osada

Cena objednávky: 450.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

Dokumenty