Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

NP PRIM učebné pomôcky

Identifikácia

Číslo objednávky: 195/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad

Adresa dodávateľa: 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet objednávky: NP PRIM učebné pomôcky

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 02.09.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

Dokumenty