Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

revízia elek. inštalácie - RO bytovka 283, 284

Identifikácia

Číslo objednávky: 180/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: BPH elektro, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 45489742

Predmet objednávky: revízia elek. inštalácie - RO bytovka 283, 284

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 14.08.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

Dokumenty