Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o pripojení

Identifikácia

Číslo zmluvy: 24ZVS0000739697J

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 36599361

Predmet zmluvy: pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.09.2017

Datum zverejnenia: 14.09.2017

Dokumenty Pdf img-914123946_VSD_zmluva.pdf ( veľkosť: 119,8 KB, aktualizované: Štvrtok 14. September 2017 13:50 )