Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o poskytnutí dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 287/2017/ORHC

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: dotácia v rámci výzvy Program 1 Šport - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru

Zmluvná cena: 2500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.07.2017

Datum zverejnenia: 04.08.2017

Dokumenty Pdf img-804083331_zmluva_dotacia_PSK.pdf ( veľkosť: 138,5 KB, aktualizované: Piatok 04. August 2017 09:36 )