Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 2.10.2017

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ing. Peter Berecz

Adresa dodávateľa: Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 37435400

Predmet zmluvy: zhotovenie stavby "Dokončenie rekonštrukcie obecného rozhlasu v obci Spišský Štiavnik, v úseku ul. Hlavná, autobusová zastávka /ul. Slnečná - koniec obce"

Zmluvná cena: 1994.86 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.10.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017

Dokumenty