Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2017-00

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ministerstvo práce,SVaR SR v zastúpení Ministerstvo vnútra S

Adresa dodávateľa: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

IČO dodávateľa: 00681156

Predmet zmluvy: úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizácii aktivít Projektu Komunitné centrum Spišský Štiavnik

Zmluvná cena: 298491.09 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.08.2017

Datum zverejnenia: 14.08.2017

Dokumenty Pdf img-814130901_zml_komunitné_centrum.pdf ( veľkosť: 1012,7 KB, aktualizované: Pondelok 14. August 2017 14:22 )