Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 11.10.2017

Názov objednávateľa: Vlastníci bytov pri bytovom dome č. 4 a č. 5

Adresa objednávateľa: Priečna, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa dodávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 00326569

Predmet zmluvy: predaj nehnuteľnosti parcely reg. E 816/1, parcely reg. C 816/1

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť zastavané plochy a nádvoria; List vlastníctva číslo: 1491, 1; Katastrálne územie: Spišský Štiavnik; Parcela číslo: E 816/1, C 816/1;

Zmluvná cena: 6.64 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.10.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty Pdf img-X11134240_zmluva_pozemky.pdf ( veľkosť: 141,3 KB, aktualizované: Streda 11. Október 2017 14:54 )