Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Cyril Žiga

Adresa dodávateľa: Priečna 285/49, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 46359311

Predmet zmluvy: Asanácia rodinného domu súpisné číslo 242

Zmluvná cena: 5960.40 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.10.2017

Datum zverejnenia: 02.10.2017

Dokumenty Pdf img-X06095959.pdf ( veľkosť: 274,8 KB, aktualizované: Piatok 06. Október 2017 11:01 )