Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO dodávateľa: 42181810

Predmet zmluvy: nová Príloha č. 2

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.07.2017

Datum zverejnenia: 11.07.2017

Dokumenty Pdf img-710131443_Dod_2_zlepš_naklad_odpady.pdf ( veľkosť: 254,9 KB, aktualizované: Utorok 11. Júl 2017 18:03 )