Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Štraus stav, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kišovce 362, 059 12 Hôrka

IČO dodávateľa: 48295485

Predmet zmluvy: zmena materiálu obvodových stien, zmena materiálu nosných stien

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.08.2017

Datum zverejnenia: 08.09.2017

Dokumenty Pdf img-908103413_Dod_Štraus_nadstavba.pdf ( veľkosť: 40,3 KB, aktualizované: Piatok 08. September 2017 11:39 )