Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva č.83, Príl.2

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet zmluvy: rozsah akreditovaných odberov a analýz odpadových vôd

Zmluvná cena: 3952.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.05.2017

Datum zverejnenia: 23.08.2017

Dokumenty Pdf img-823094358_PR_2_W-control.pdf ( veľkosť: 22,9 KB, aktualizované: Streda 23. August 2017 10:50 )