Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.10.2017 predaj nehnuteľnosti parcely reg. E 816/1, parcely reg. C 816/1
zo dňa 11.10.2017
6.64 €/m² s DPH Vlastníci bytov pri bytovom dome č. 4 a č. 5 Obec Spišský Štiavnik 11.10.2017
05.10.2017 Záverečné zúčtovanie k projektu: EUROPA FOR CITIZENS
K-05/2017
1500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Emília Ringošová 02.10.2017
03.10.2017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ
17/36/052/415
5030.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociáln 15.08.2017
03.10.2017 zhotovenie stavby "Dokončenie rekonštrukcie obecného rozhlasu v obci Spišský Štiavnik, v úseku ul. Hlavná, autobusová zastávka /ul. Slnečná - koniec obce"
zo dňa 2.10.2017
1994.86 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Berecz 02.10.2017
02.10.2017 Asanácia rodinného domu súpisné číslo 242
5960.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Cyril Žiga 02.10.2017
14.09.2017 pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
24ZVS0000739697J
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 14.09.2017
08.09.2017 zmena materiálu obvodových stien, zmena materiálu nosných stien
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štraus stav, s.r.o. 16.08.2017
06.09.2017 užívanie miesta na cintoríne
318
9.95 € s DPH Pačaj Štefan Obec Spišský Štiavnik 04.09.2017
06.09.2017 užívanie miesta na cintoríne
317
9.95 € s DPH Lacko Dušan Obec Spišský Štiavnik 23.08.2017
06.09.2017 užívanie miesta na cintoríne
316
9.95 € s DPH Doľák Blažej Obec Spišský Štiavnik 18.08.2017
23.08.2017 rozsah akreditovaných odberov a analýz odpadových vôd
Zmluva č.83, Príl.2
3952.20 € s DPH Obec Spišský Štiavnik W-Control, s.r.o. 25.05.2017
22.08.2017 technika pre zberný dvor
Z201739043_Z
60540.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štefan Jendrušák AGRO-AUTO 15.08.2017
14.08.2017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizácii aktivít Projektu Komunitné centrum Spišský Štiavnik
ZM_SEP-IMRK2-2017-00
298491.09 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo práce,SVaR SR v zastúpení Ministerstvo vnútra S 09.08.2017
04.08.2017 dotácia v rámci výzvy Program 1 Šport - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
287/2017/ORHC
2500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prešovský samosprávny kraj 31.07.2017
11.07.2017 nová Príloha č. 2
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.07.2017
Zobrazených 46 - 60 z celkových 668.
1 2 4 6 7 8 9 44 45