Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.11.2017 dohoda o zmene obsahu z dôvodu zmeny právnej úpravy
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik HOOK, s.r.o. 20.11.2017
20.11.2017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Názov projektu Občianska poriadková služba v obci Spišský Štiavnik
ZM_SEP-IMRK3-2017-00
201610.80 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo práce,SVaR SR v zastúpení Ministerstvo vnútra S 15.11.2017
15.11.2017 poskytovanie právnych služieb v konaní pod sp.zn. 12C/49/2017
zo dňa 9.11.2017
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik JUDr. Pavol Barabas, advokát 09.11.2017
15.11.2017 odvádzanie odpadových vôd
9/2017
0.44000 €/m³ s DPH Ľubomír Ďurica Obec Spišský Štiavnik 08.09.2017
15.11.2017 užívanie miesta na cintoríne
319
19.90 € s DPH Kacvinská Mária Obec Spišský Štiavnik 11.09.2017
15.11.2017 užívanie miesta na cintoríne
320
9.95 € s DPH Pačaj Ján Obec Spišský Štiavnik 06.10.2017
15.11.2017 odvádzanie odpadových vôd
10/2017
0.44000 €/m³ s DPH Marek Sýkora Obec Spišský Štiavnik 25.10.2017
15.11.2017 odvádzanie odpadových vôd
11/2017
0.44000 €/m³ s DPH Daniela Pavlíková Obec Spišský Štiavnik 08.11.2017
15.11.2017 odvádzanie odpadových vôd
12/2017
0.44000 €/m³ s DPH Antónia Zummerová Obec Spišský Štiavnik 13.11.2017
15.11.2017 užívanie miesta na cintoríne
321
19.90 € s DPH Javorský Maroš Obec Spišský Štiavnik 15.11.2017
15.11.2017 ozvučenie kultúrneho podujatia Stretnutie jubilantov 13.10.2017
zo dňa 12.10.2017
120.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Pavol Stašák 12.10.2017
26.10.2017 ročný rozpočet na rok 2018
zo dňa 23.10.2017
3952.20 € s DPH Obec Spišský Štiavnik W-Control, s.r.o. 23.10.2017
20.10.2017 pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000018930V
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2017
20.10.2017 pripojenia zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000019331B
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2017
17.10.2017 úprava vzájomných práv a povinností o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky
OPKZP-PO1-SC111-2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16.10.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 668.
1 3 5 6 7 8 9 44 45