Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.04.2018 odvádzanie odpadových vôd
15/2017
0.44000 €/m³ s DPH Mária Pemčáková Obec Spišský Štiavnik 12.01.2018
11.04.2018 odvádzanie odpadových vôd
2/2018
0.44000 €/m³ s DPH Mgr. Štefan Pavličko Obec Spišský Štiavnik 18.01.2018
11.04.2018 odvádzanie odpadových vôd
3/2018
0.44000 €/m³ s DPH Martin Dulovič Obec Spišský Štiavnik 24.01.2018
03.04.2018 zriadenie grantového účtu pre dotáciu Hasičská zbrojnica v Spišskom Štiavniku
zo dňa 28.3.2018
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 28.03.2018
28.03.2018 obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Spišský Štiavnik
zo dňa 14.3.2018
500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik RNDr. Peter Bohuš 14.03.2018
13.03.2018 Dodatok ku zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Natur-Pack, a.s. 12.03.2018
09.03.2018 poskytnutie dotácie na činnosť
1/2018
14500.00 € s DPH Telovýchovná jednota Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 18.02.2018
02.03.2018 poskytnutie dotácie na činnosť
4/2018
500.00 € s DPH Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Obec Spišský Štiavnik 18.02.2018
19.02.2018 poskytnutie dotácie na činnosť
2/2018
10900.00 € s DPH Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 18.02.2018
19.02.2018 poskytnutie dotácie na činnosť
3/2018
576.00 € s DPH HC Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 18.02.2018
19.02.2018 poradenstvo ohľadom získavania nenávratného finančného príspevku
zo dňa 7.2.2018
1000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Aqua trade Slovakia, s.r.o. 07.02.2018
14.02.2018 úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie "Zateplenie nájomných bytov v rómskej osade"
zo dňa 28.12.2018
6000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28.12.2017
13.02.2018 prenájom nehnuteľností - stavba súp.č. 239, pozemok parc.č. 279/1
zo dňa 9.2.2018
1.00 €/rok s DPH Obec Spišský Štiavnik Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štiavnik 09.02.2018
01.02.2018 vyhotovenie "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Spišský Štiavnik"
1/2018
9600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Urba, s.r.o. 01.02.2018
23.01.2018 poskytnutie finančného príspevku na Štiavnický ples
zo dňa 23.1.2018
450.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štraus stav, s.r.o. 23.01.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 703.
1 3 5 6 7 8 9 46 47