Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2017 zrušenie pojmu BRIBOR, nahrádza sa EURIBOR, nový text bod 2.2.4., doplnenie bodu 5.8., dopln. bodu 10.1.7., doplnenie bodu 12.1.5, doplnenie bodu 15.9.
18/053/06 Dod.č.1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 30.06.2017
30.06.2017 zrušenie pojmu BRIBOR, nahrádza sa EURIBOR, nahrad. bodu 2.2.4., nahradenie bodu 5.4.1.2., nahradenie bodu 5.6., dopl. bodu 5.9., doplnenie bodu 10.1.7., doplnenie bodu 12.1.1.1., doplnenie bodu 15.11.
54/020/09 Dod.č.4
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 30.06.2017
26.06.2017 poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
37751
3000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.06.2017
26.06.2017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci
USVRK-OIP-2017/00072
1082.29 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.06.2017
19.06.2017 kúpa nehnuteľnosti budova a priľahlé pozemky
zo dňa 19.6.2017
42000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marek Poliak, Lucia Poliaková 19.06.2017
12.06.2017 Bubble futbal Jazdecké preteky
zo dňa 11.6.2017
80.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Róbert Gaduš 11.06.2017
12.06.2017 ozvučenie Jazdecké preteky
zo dňa 9.6.2017
200.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Pavol Stašák 09.06.2017
12.06.2017 strážna služba počas podujatia 49. ročník Štiavnická podkova 11.6.2017
zo dňa 9.6.2017
15.00 €/hod s DPH Obec Spišský Štiavnik Securitas, s.r.o. 09.06.2017
08.06.2017 poskytnutie finančného príspevku
zo dňa 6.6.2017
300.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štraus stav, s.r.o. 06.06.2017
05.06.2017 užívanie miesta na cintoríne
311
19.90 € s DPH Sýkora Štefan Obec Spišský Štiavnik 05.04.2017
05.06.2017 užívanie miesta na cintoríne
309
9.95 € s DPH Javorský Marcel Obec Spišský Štiavnik 15.03.2017
05.06.2017 zvýšenie rozsahu odvodnenia, zmena rozpočtových nákladov
Dodatok č. 1
35052.74 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štraus stav, s.r.o. 31.05.2017
05.06.2017 poskytnutie dotácie
5/2017
10000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Rómske občianske združenie Khamoro, nezisk. org. 05.06.2017
05.06.2017 odvádzanie odpadových vôd
8/2017
0.44000 €/m³ s DPH Anna Hudzíková, Mgr. Obec Spišský Štiavnik 03.06.2017
05.06.2017 odvádzanie odpadových vôd
6/2017
0.44000 €/m³ s DPH Ivan Ozábal Obec Spišský Štiavnik 03.06.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 724.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 48 49