Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.08.2017 rozsah akreditovaných odberov a analýz odpadových vôd
Zmluva č.83, Príl.2
3952.20 € s DPH Obec Spišský Štiavnik W-Control, s.r.o. 25.05.2017
22.08.2017 technika pre zberný dvor
Z201739043_Z
60540.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štefan Jendrušák AGRO-AUTO 15.08.2017
14.08.2017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizácii aktivít Projektu Komunitné centrum Spišský Štiavnik
ZM_SEP-IMRK2-2017-00
298491.09 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo práce,SVaR SR v zastúpení Ministerstvo vnútra S 09.08.2017
04.08.2017 dotácia v rámci výzvy Program 1 Šport - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
287/2017/ORHC
2500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prešovský samosprávny kraj 31.07.2017
11.07.2017 nová Príloha č. 2
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.07.2017
10.07.2017 Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy obecného úradu Spišský Štiavnik
16/2017
130797.95 € s DPH Obec Spišský Štiavnik ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 10.07.2017
04.07.2017 aktualizácia zmluvy č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/60
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 19.06.2017
30.06.2017 zriadenie grantového účtu - Komunitné centrum
zmluva zo dňa 30.6.2
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 30.06.2017
30.06.2017 poskytnutie úveru klientovi úhrada a refundácia incestícií: kúpa nehnuteľnosti, búracie práce nadobudnutej nehnuteľnosti a nadstavba bytového domu
54/002/17
300000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 30.06.2017
30.06.2017 zrušenie pojmu BRIBOR, nahrádza sa EURIBOR, nový text bod 2.2.4., doplnenie bodu 5.8., dopln. bodu 10.1.7., doplnenie bodu 12.1.5, doplnenie bodu 15.9.
18/053/06 Dod.č.1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 30.06.2017
30.06.2017 zrušenie pojmu BRIBOR, nahrádza sa EURIBOR, nahrad. bodu 2.2.4., nahradenie bodu 5.4.1.2., nahradenie bodu 5.6., dopl. bodu 5.9., doplnenie bodu 10.1.7., doplnenie bodu 12.1.1.1., doplnenie bodu 15.11.
54/020/09 Dod.č.4
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Prima banka Slovensko, a.s. 30.06.2017
26.06.2017 poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
37751
3000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Dobrovoľná požiarna ochrana SR 26.06.2017
26.06.2017 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci
USVRK-OIP-2017/00072
1082.29 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.06.2017
19.06.2017 kúpa nehnuteľnosti budova a priľahlé pozemky
zo dňa 19.6.2017
42000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Marek Poliak, Lucia Poliaková 19.06.2017
12.06.2017 Bubble futbal Jazdecké preteky
zo dňa 11.6.2017
80.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Róbert Gaduš 11.06.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 703.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 46 47