Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.11.2017 ozvučenie kultúrneho podujatia Stretnutie jubilantov 13.10.2017
zo dňa 12.10.2017
120.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Pavol Stašák 12.10.2017
26.10.2017 ročný rozpočet na rok 2018
zo dňa 23.10.2017
3952.20 € s DPH Obec Spišský Štiavnik W-Control, s.r.o. 23.10.2017
20.10.2017 pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000018930V
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2017
20.10.2017 pripojenia zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
24ZVS0000019331B
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 19.10.2017
17.10.2017 úprava vzájomných práv a povinností o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky
OPKZP-PO1-SC111-2016
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16.10.2017
11.10.2017 predaj nehnuteľnosti parcely reg. E 816/1, parcely reg. C 816/1
zo dňa 11.10.2017
6.64 €/m² s DPH Vlastníci bytov pri bytovom dome č. 4 a č. 5 Obec Spišský Štiavnik 11.10.2017
05.10.2017 Záverečné zúčtovanie k projektu: EUROPA FOR CITIZENS
K-05/2017
1500.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Emília Ringošová 02.10.2017
03.10.2017 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ
17/36/052/415
5030.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociáln 15.08.2017
03.10.2017 zhotovenie stavby "Dokončenie rekonštrukcie obecného rozhlasu v obci Spišský Štiavnik, v úseku ul. Hlavná, autobusová zastávka /ul. Slnečná - koniec obce"
zo dňa 2.10.2017
1994.86 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Berecz 02.10.2017
02.10.2017 Asanácia rodinného domu súpisné číslo 242
5960.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Cyril Žiga 02.10.2017
14.09.2017 pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy
24ZVS0000739697J
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Východoslovenská distribučná, a.s. 14.09.2017
08.09.2017 zmena materiálu obvodových stien, zmena materiálu nosných stien
Dodatok č. 1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Štraus stav, s.r.o. 16.08.2017
06.09.2017 užívanie miesta na cintoríne
318
9.95 € s DPH Pačaj Štefan Obec Spišský Štiavnik 04.09.2017
06.09.2017 užívanie miesta na cintoríne
317
9.95 € s DPH Lacko Dušan Obec Spišský Štiavnik 23.08.2017
06.09.2017 užívanie miesta na cintoríne
316
9.95 € s DPH Doľák Blažej Obec Spišský Štiavnik 18.08.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 703.
1 2 3 4 6 8 9 10 46 47