Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: OSS-2022-001/CHMŠ

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Migi, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36187232

Predmet zmluvy: stavebné práce "Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Spišský Štiavnik, SO 104 chodník k MŠ"

Zmluvná cena: 39918.34 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.09.2022

Datum zverejnenia: 16.09.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - MIGI OSS-2022-001CHMŠ.pdf ( veľkosť: 122,9 KB, aktualizované: Piatok 16. September 2022 11:27 )