Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/19/2022

Názov objednávateľa: Milan Launa

Adresa objednávateľa: Hlavná 401, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa dodávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 00326569

Predmet zmluvy: odvádzanie odpadových vôd

Zmluvná cena: 0.50000 €/m³ s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.10.2022

Datum zverejnenia: 29.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Launa Milan, zmluva o odv. a čist. odp. vôd.pdf ( veľkosť: 77,4 KB, aktualizované: Štvrtok 29. December 2022 14:50 )