Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dod.č.1 k zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dod.1k zm.OSS2022003

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Unisa, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 31, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 44887531

Predmet zmluvy: rozšírenie rozsahu stav. prác o práce naviac Rekonštrukcia fasád Domu smútku

Zmluvná cena: 75770.04 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.11.2022

Datum zverejnenia: 27.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluva o dielo - OSS-2022-003DS.pdf ( veľkosť: 107,4 KB, aktualizované: Utorok 27. December 2022 13:58 )