Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 31.10.2022

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: W-ecopower, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tkáčska 3, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 47598654

Predmet zmluvy: spracovanie diela - výstavba NB v bytových domoch č. 1 a č. 2

Zmluvná cena: 9500.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.10.2022

Datum zverejnenia: 16.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf ZoD _Spišský Štiavník _ŠFRB_2022.pdf ( veľkosť: 104,9 KB, aktualizované: Streda 16. November 2022 14:53 )