Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodč.3 k Z.19.1.2017

Názov objednávateľa: TJ Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Priečna 2, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 37937481

Názov dodávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa dodávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 00326569

Predmet zmluvy: zmena článku III., IV.

Zmluvná cena: 52.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.10.2022

Datum zverejnenia: 27.10.2022

Dokumenty Pdf TJ Štiavnik - dodatok k nájomnej zmluve.pdf ( veľkosť: 53,5 KB, aktualizované: Štvrtok 27. Október 2022 11:41 )