Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: zmluva zo dňa 13.10.

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová, štatuárny audítor, č. licencie SKAU 565

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet zmluvy: predaudit, audit účtovnej závierky

Zmluvná cena: 2490.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.10.2022

Datum zverejnenia: 17.10.2022

Dokumenty Pdf S22101716040 audit Dudová zmluva.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Pondelok 17. Október 2022 16:16 )