Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: OSS-2022-003/DS

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Unisa, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44887531

Predmet zmluvy: stavebné práce "Rekonštrukcia fasád Domu smútku v obci Spišský Štiavnik"

Zmluvná cena: 65999.06 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.10.2022

Datum zverejnenia: 17.10.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - OSS-2022-003DS komplet Dom smútku.pdf ( veľkosť: 160,9 KB, aktualizované: Pondelok 17. Október 2022 15:50 )