Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v OH

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dod.3 k zml.25.11.20

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: doplnenie článku 3.9 odvoz časti zmesového KO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.08.2022

Datum zverejnenia: 02.08.2022

Dokumenty Pdf S22080211290.pdf ( veľkosť: 77,1 KB, aktualizované: Utorok 02. August 2022 11:39 )