Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Spišská katolícka charita

Adresa objednávateľa: Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO objednávateľa: 35514221

Názov dodávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa dodávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 00326569

Predmet zmluvy: doplnenie článku V.

Zmluvná cena: 9400.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.07.2022

Datum zverejnenia: 25.07.2022

Dokumenty Pdf Charita - dodatok č. 1 k nájomnej zmluve.pdf ( veľkosť: 36,8 KB, aktualizované: Pondelok 25. Júl 2022 09:58 )