Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva o vytvorení web. sídla

Identifikácia

Číslo zmluvy: SOD-09-05-2022, ID59

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: webové sídlo www.spisskystiavnik.sk

Zmluvná cena: 1490.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.07.2022

Datum zverejnenia: 18.07.2022

Dokumenty Pdf S22071814461_galileo.pdf ( veľkosť: 334,8 KB, aktualizované: Pondelok 18. Júl 2022 14:55 )